Bouba verliet het VIER-programma 'DE MOL' met een bom van een afscheidsquote!​ Ex-mol Gilles van Bouwel vereeuwigde de uitspraak op een aantal unieke sweaters! Je kan ze vinden bij Brooklyn!